O SPOLEČNOSTI:

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám představit naši společnost zabývající se poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Mimo těchto aktivit se specializujeme na poskytování služeb koordinátora BOZP na stavbách, ve smyslu zákona 309/2006 Sb. Tento zákon je v souladu s požadavky Směrnic Evropské unie.

Dále poskytujeme služby v oblasti technického dozoru stavebníka (zkratka TDS), dříve nazývaný technický dozor investora (zkratka TDI).

V rámci poskytovaných služeb BOZP a PO spolupracujeme s celou řadou předních českých i evropských odborníků z oborů bezpečnosti práce, požární ochrany a souvisejících oborů.

V případě, že projevíte zájem o naši spolupráci, zavazujeme se k poskytování kvalitních služeb k Vaší plné spokojenosti. V případě Vašeho zájmu o naše služby využijte uvedené kontakty.

Milan Kovařík
jednatel společnosti

REFERENCE:

 • ACISTAV s.r.o.
  • Administrační budova Strakonická
  • výstavba čerpacích stanic
 • COLEXON ENERGY s.r.o.
  • výstavba fotovoltaických elektráren
 • Czech Solar invest s.r.o.
  • výstavba fotovoltaických elektráren
 • Kraftanlagen Power Plants GmbH
  • Project KAP PROJECTMANAG, Kladno
 • Lafarge Cement, a.s.
  • Chloridový bypass 3.1, Čížkovice